Archív cest

Život je cesta, kterou kráčíme, když jej žijeme. Vzdáme-li se cesty, ztratíme sebe, protože cesta je to, co nás dělá jedinečným...

2019

V květnu jsme se vypravili do Vietnamu a v srpnu podnikli velký letní okruh Slovenskem.

Vietnam

Cesta severním a středním Vietnamem vytvořila kompaktní mozaiku plnou kulturních, gastronomických i etnických zážitků. Okouzlila nás rýžová políčka, dřevěné domečky na kůlech, překrásné paláce i zdobené pagody...

Slovensko

Putování nás provedlo od Římanů přes Velkou Moravu obdobím uherských králů až po národní obrození a založení čs. státu. Při prohlídkách středověkých měst, hradů, zřícenin a zámků jsme se seznámili s bohatou historii bratrského státu. 

2018

Navštívili jsme císařský Peking, okouzlující Benátky a záhadné Bělorusko...

Peking

je hlavním městem Číny, známé taky jako Říše středu, která je nejlidnatějším státem světa, zemí kontrastů,  nejrychleji rostoucí ekonomiky, ale také jedna z nejstarších říší v dějinách lidstva.

Benátky

jsou jedním z nejromantičtějších míst na světě, kde mezi domy můžete plout na gondolách, či se procházet po slavném mostu Ponte di Rialto a odpočívat ve stínu Dóžecího paláce, který býval sídlem dávných vládců Benátek.


Bělorusko

je pro turisty dosud nejméně objevená země Evropy s pohnutou historii a velmi příznivými cenami, skrývající pozoruhodné přírodní a architektonické skvosty, z nichž se mnohé nacházejí na seznamu UNESCO.

2017

V květnu jsme navštívili biblický Izrael, podnikli jsme 2x cestu do Černobylu a vypravili se na Ukrajinu...

Izrael

V květnu 2017 jsem navštívila biblický Izrael a nechala se okouzlit krásou svatých měst - Jeruzaléma a Betléma. Hledala jsem hrob krále Heroda či dumala nad růží z Jericha a relaxovala ve vodách Mrtvého moře...

Černobyl

V červnu jsme s přáteli podnikli "atomovou inspekci" do Černobylu, kde jsme poznali na vlastní kůži atmosféru míst, které byly svědky jedné z největších jaderných katastrof v dějinách lidstva.


Ukrajina

V srpnu jsme se vypravili na Ukrajinu a vydali se po stopách Huculů, kozáckých atamanů a českých krajanů a nezapomněli i na místa spojená s naší válečnou historii a legionáři, jako Zborov či Sokolovo.

2016

V červenci roku 2016 jsme se vydali za poznáním do Rumunska a Moldavské republiky a v září jsme zamířili na slunnou Sicílii a Liparské ostrovy.

Rumunsko

Moldavská republika

Sicílie